توصیه ها و هشدارهای شهید مطهری
42 بازدید
ناشر: بهار دلها
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این کتاب مطالب مختلف و شهید مطهری که حالت توصیه یا هشدار داشته است جمع اوری شده است. جلد اول این کتاب به توصیه ها و هشدارهای اخلاقی تربیتی و اعتقادی اختصاص یافته و جلد دوم به توصیه ها و هشدارهای سیاسی اجتماعی فرهنگی تعلق گرفته است. نویسنده بر این عقیده است که اینگونه کتابها زمینه آشنایی جوانها با آثار استاد را زیاد می کند چون بسیاری از جوانان خود آثار استاد به هر دلیل برایشان چذابیت ندارد و اینگونه نوشته ها پلی است که آنها را به آثار استاد وصل می نماید.